Заедно да създадем българската мечта
Menu
Размер на буквите:

 

Проведени фокус група с НПО и бизнеса - Мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

 

В изпълнение на 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, проведе две фокус групи - на 12.02.2020 г. - с представители на гражданското общество и на 13.02.2020 г. - с представители на бизнеса.

По време на събитията беше представен проекта и неговите цели, резултатите, постигнати до момента, бяха дискутирани причините, каращи хората да напускат България, бяха генерирани предложения за политики и инициативи за задържане на хората да не напускат страната и за привличане на български емигранти да се завърнат.

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите